top of page

Browse Our Work

Catalog

Pakin media Co,.ltd. บริษัทเราใช้เวลาเพียง 5 ปี ในการก้าวสู่ธุรกิจสื่อมีเดีย ผลิตงานโปรดักชั่นคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการ ได้รับความไว้วางใจจากสถานีโทรทัศน์ ในฐานะผู้ผลิตรายการอิสระ หน่วยราชการ บริษัทเอกชน และแบรนด์ชั้นนำของโลกอีกมากมาย

bottom of page